האגודה שואפת לטפח קשרי ידידות בין צ'כיה וישראל, עמים וארצות באמצעות:

 • עידוד קשרי תרבות, אמנות ומדע בין שתי המדינות

 • הסברה על החיים בצ'כיה ובישראל

 • תמיכה בלימוד, מחקר ועיון ביחסי צ'כיה - ישראל

 • הידוק הקשרים בין נציגי המדינות

 • אירוח משלחות ונציגים צ'כיים בישראל

 • עידוד יציאת חברים ושוחרים ישראלים לצ'כיה

 • ציון חגי ישראל וצ'כיה ובעיקר ימי העצמאות של שתי המדינות

 • יצירת קשרי עבודה עם משרד החוץ, הסוכנות היהודית, וגופים נוספים לקידום מטרות האגודה.

Israel Czech Republic Friendship Association will strive to foster friendly relations between Israel and the Czech Republic, nations and countries, and vows to:

 • Promote cultural, art and science relations between the two countries

 • Share information about life in the Czech Republic and in Israel

 • Support learning, research and study of Czech Republic – Israel relations

 • Tighten links between representatives of the two countries

 • Host Czech delegations and representatives in Israel

 • Encourage Israeli delegations and compatriot's visits to the Czech Republic

 • Celebrate Israeli and Czech holidays, especially independence days of the two countries

 • Create working relations with the Foreign Ministry, the Jewish Agency, and other organizations to promote the objectives of the Association

,כן ולא אינם מתחברים
אבל בני אדם יכולים תמיד להתחבר

קארל צ'אפק

(מתוך "הסיפורים הגנוזים" בתרגום רות בונדי)

 

אגודה ישראלית של ידידי הרפובליקה הצ'כית

Israel Czech Republic Friendship Association

+972-3-963-0866

687793_589919_telaviv_en.png